To luftige hypotesar

vitskapBasert på denne, og mange liknande erfaringar, vil eg i dag kome med to påstandar:

  1. Om du tilfører meir enn du forbruker, vil det til slutt renne over.
  2. Om du forbruker meir enn du tilfører, vil det til slutt bli tomt.

Det er i grunnen ikkje vanskelegare enn det. Og det er vel det som er problemet.

Men no er eg, som de ser, i ferd med å utvikle eit vitskapeleg fundament for desse to påstandane etter denne oppskrifta (henta frå nynorsk Wikipedia):

Eit matematisk bevis er ein demonstrasjon som syner at ei matematisk utsegn er riktig. Eit bevis er ei logisk påvising, ikkje ei empirisk påvising. Altså må beviset syne at ein hypotese gjeld for alle tilfelle utan noko som helst unntak.

Som de ser av krava til bevis, vil dette arbeidet ta noko tid. Og i mellomtida kan alle trygt oppføre seg som om påstandane mine kun er luftige hypotesar.

En tanke om “To luftige hypotesar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *