Dette er faktisk alvoret mitt

Eg vil byrje med å sitere litt frå Norges idrettsforbund sine lover. Lover som ligg ute på Lovdata

§11-2. Straffebelagte handlinger/unnlatelser

Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

g) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar eller,
h) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Så vil eg at du skal sjå litt på dette her:

NRK si dekning av Sparta sin sigersfest i garderoben

Så kan ein lure litt på kvar NRK og store deler av medianorge har hovudet sitt.

Og til slutt kan ein kanskje gjere seg opp ei meining om i kor stor grad dette hjelp på forståinga for at AP sitt landsmøte har vedteke å endre  så drastisk på fordelingsnøkkelen for tippemidla..

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *