Dogooders United, klubben i hjartet mitt


Dei stiller seg vanlegvis utruleg lett til for hogg.I etterpåklokskapen sitt klare lys (noko ein kvar gravande journalist med respekt for seg sjølv gjev seg ut for å representere), vert dei gjerne avslørte som naive, kunnskapslause godfjottar. Dei kan finne på å sende elektriske varmetepper til katastrofeområder med rasert infrastruktur eller tørrmjølk til flaumområde med infisert drikkevatn. Eksempla er mange.

Men kunnskapsløyse finst det råder mot. Kynisme, egoisme og mangel på empati er derimot verre å behandle.

Eg trur vi gjer ein stor feil dersom vi avskriv den usjølviske innsatsen for ei god sak og viljen til å gjere det rette som viktige ressursar i møte med ei framtid full av store utfordringar. Ein må ikkje gløyme at både vilje til å finne ut kva som gagnar og å lære av eigne feil er innebygd i godviljen. For å seie det på ein annan måte: Dogooders United høyrer heime i Premier League.

Om dei som til dømes kan sjå ei naturkatastrofe som eit godt høve til å gjere pengar på eit overskotslager med elektriske varmetepper høyrer heime der, det er eg straks meir skeptisk til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *