Det finaste eg har lese denne veka

Nattsalme

Det finst ei jord som opnar opp
sitt djup av svarte natt
og løyner både sjel og kropp
til ingenting er att

Det finst ei natt som møter deg
og tek deg mildt imot
og lèt deg kvila æveleg,
di hand, di sjel, din fot

Det finst frå Gud i alt som er,
i jord og nattevrimmel,
di sjel er hans, du er hans verd,
du lyser fram hans himmel

-Jon Fosse

Eg ynskjer dykk alle eit godt nytt år

Eg las siste side av «Jeg nekter» av Per Pettersson på nyårsaftan. Den som har ambisjonar om enkelt å produsere ei liste over det ein har sett seg føre for det nye året, må aldri finne på å gjere det.

Men eg ynskjer at alle må oppleve kvar dag i det nye året som eit steg i retning mot ein stad de ynskjer å vere om eit år.