Kategoriarkiv: Klipp og lim. Vreng og vri

Før sola

-Magical thinking: In anthropology, psychology, and cognitive science, the term magical thinking is used to describe causal reasoning that looks for correlation between acts or utterances and certain events. In religion, folk religion and superstition, the correlation posited is between religious ritual, such as prayer, sacrifice or the observance of a taboo, and an expected benefit or recompense. In clinical psychology, magical thinking is a condition that causes the patient to experience irrational fear of performing certain acts or having certain thoughts because they assume a correlation with their acts and threatening calamities.

-Wikipedia

Magisk tenking er med andre ord noko som i dei fleste samanhengar vert sett på som lite heldig. Men av og til ser eg ikkje noko alternativ.

Risikoanalyse

En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å fremskaffe underlag for beslutninger. På bakgrunn av analysen kan man da gjøre en risikoevaluering og velge å la være å gjøre aktiviteten, eller iverksette risikoreduserende tiltak som gjør at aktiviteten likevel kan gjennomføres. Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål:

1. Hva kan gå galt?
2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsen inntreffer?
3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

Når vi snakker om risiko, dreier det seg alltid om hva som kan skje i framtida, noe som er forbundet med usikkerhet. I følge standarden NS 5814 «Krav til risikovurderinger», defineres risiko som  «uttrykk for kombinasjonen av sannynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse»

-Wikipedia

Men Wikipedia seier ingenting om risikoen ved å redusere alle ting, til dømes ein tur til Preikestolen, til objekt for risikoanalyse.


Eg stend eg, seddu II

strandstol
Eg stend eg, seddu.
Eg stod, her i fjor òg eg, seddu.
Eg kjem til å stå her eg, seddu

For eg har forskinga på mi side, seddu
Mykje god trøyst å finne der, seddu

Med en langsiktig planlegging av nye bygg i strandsonen, sammen med sikring av gamle, vil det være en overkommelig oppgave å tilpasse seg de små stigningene i havnivået en kan forvente i Norge, selv om de aller verste prognoser skulle bli en realitet.

Sitat frå forsking.no

The internet´s worst enemies

tulipankompr1The Internet’s digital revolution has created a plethora of amateur communicators who spoil culture and news coverage and force-feed us with banal information. Blogs, wikis and other user-created content are in the line of fire when Andrew Keen gets into his stride with an entertaining attack on the culture that follows in the wake of the Internet’s free access to communication.»

Forfattaren Andrew Keen skal ha foredrag på Nordiske Mediedager i Bergen 6.-8. mai.  Det hadde vore artig å høyre med han kor stor skade eg eigentleg gjer.