Bresmelting, ein myte ?

Her har det ikkje lege snø på denne tida av året det eg kan hugse. Vanlegvis er elvefaret i Vikeelva snøfritt i månadsskiftet juni/juli.

Så kan ein slutte der. Eller så kan ein velje å fortelje at hovudårsaka er uvanlege snøforhold med mange store ras sist vinter.

3 tanker om “Bresmelting, ein myte ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *