I wear the black

I wear the black for the poor and the beaten down,
Livin’ in the hopeless, hungry side of town,
I wear it for the prisoner who has long paid for his crime,
But is there because he’s a victim of the times.

Ah, I’d love to wear a rainbow every day,
And tell the world that everything’s OK,
But I’ll try to carry off a little darkness on my back,
‘Till things are brighter, I’m the Man In Black.

-Johnny Cash
Ja, slik sett finst det millionar av grunnar til at museet burde gå i svart. Og om det verkeleg var slik at det vart lysare andre stader om eg sløkte lyset, ville det nok vere gale av meg å late vere.

Men eg er viss på at termodynamikken si første lov ikkje har overføringsverdi til slett alt mellom himmel og jord.

Termodynamikkens 1. lov

Energimengden i universet eller i et isolert system er konstant. Energi kan aldri oppstå og aldri tilintetgjøres, men kan kun gå over i andre former.

En tanke om “I wear the black

  1. KEE

    Termodynamikken er velegnet til å beskrive hvordan gasser vil oppføre seg. Selv på lufthoder kommer den derimot til kort.

    Og ellers er jeg av den oppfatning at det blir mindre sort på andre hvis du gir dem lys, ikke hvis du deler deres skygge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *